Thương hiệu nhà máyXem thêm

Aditya Birla Group 2 - Nơi cung cấp và bán hóa chất Đắc Trường Phát - Đơn vị chuyên phân phối và bán hóa chất tại TP.HCM
AGC chemicals - Nơi cung cấp và bán hóa chất Đắc Trường Phát - Đơn vị chuyên phân phối và bán hóa chất tại TP.HCM
formosa chemicals 2 - Nơi cung cấp và bán hóa chất Đắc Trường Phát - Đơn vị chuyên phân phối và bán hóa chất tại TP.HCM
solvay chemicals - Nơi cung cấp và bán hóa chất Đắc Trường Phát - Đơn vị chuyên phân phối và bán hóa chất tại TP.HCM